Giám đốc công ty Đinh hương tiếp kiến chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Ngày 12/1/2016 chủ tịch Nước Trương Tấn Sang tiếp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu, tổng giám đốc Công ty XNK Đinh Hương được vinh dự tham gia cùng các doanh nghiệp đại biểu cho 62.000 doanh nghiệp nho và vừa Việt Nam tiếp kiến chủ tịch nước.
https://www.youtube.com/watch?v=-ZqWM1Km28Q&feature=youtu.be


Các tin liên quan

Hỗ trợ 24/ 7
0963.206.555